#


#

Prospectus har bred erfarenhet av uppdrag på lednings- och styrelsenivå i företag såväl som ideella organisationer. Vi har lett flera större förändringsprojekt med inriktning på vision, värdegrund, strategier, varumärkesbyggande och profilering. Idag fokuserar vi på mentorskap för företagsledare och tar styrelseuppdrag. Stefan Bengtsson har också specialistkompetens inom nischer som PR, media, webb-TV och e-handel och har arbetat med företag inom finansiella tjänster, telekom, sport, parti- och detaljhandel, utbildning m m. Bland våra större kunder under olika perioder märks t ex Televerket/Telia, Eniro, Svenska Spel, KF, ICA, TV5 Monde, Statkraft, Pressens Samdistribution, Specialpedagogiska Institutet m fl. Under mer än 15 år var vi exklusiv agent i Sverige och övriga Norden för franska TV-kanalen TV5 Monde. Mellan 2007 och 2015 var Stefan Bengtsson VD för HockeyAllsvenskan och byggde upp ligan kommersiellt och organisatoriskt.

Prospectus has had numerous assignments on management and board levels in commercial as well as nonprofit organizations. We have led several organizational change projects with a focus on vision, core values, strategies, trade mark building and corporate profile management. Today we focus on mentoring for managers and board appointments. Stefan Bengtsson also has specialist competence in PR, media, web TV and e-commerce. We have extensive experience working with companies in financial services, telecommunications, sports, wholesale and retail companies, education to mention a few. Some of our major clients have been Telia (Swedish PTT), Eniro, Svenska Spel (national betting company), KF (Swedish Coop), ICA (retailer), TV5 Monde, Statkraft, Pressens Samdistribution, Specialpedagogiska Institutet among others. For more than 15 years we were exclusive agent for French TV-channel TV5 Monde in Sweden and other Nordic countries. From 2007 to 2015 Stefan Bengtsson was CEO at the HockeyAllsvenskan ice hockey league and built up the league commercially and organizationally.