#


#


Prospectus har ett djupt engagemang inom golfsporten efter många års ideella uppdrag lokalt, regionalt och nationellt inom golfen, såväl som via investeringar i golfanläggningar och utvecklingsprojekt. Vi vill bidra till en nödvändig konsolidering av golfanläggningar och klubbar inom våra verksamhetsområden och söker samarbetspartners för våra golfbaneprojekt.

Prospectus has a deep commitment in golf through many years of voluntary assignments in national and regional golf organizations, as well as investments in golf courses and development projects. We want to contribute to a necessary consolidation of golf courses and clubs within the areas where we are active, and are inviting new partners for our golf course Projects.


#